Skip to main content

Montérekorder

 

Rase     Hest Tid Dist. Dato Bane
Varmblods h/v volte New Varenne L.A. 1.14,0 1660m 19.07.2013 Sørlandets Travpark
Varmblods h/v auto Bullchip 1.12,0 1609m 02.08.2013 Biri Travbane
Varmblods u.f. h/v volte Riccione Ås (S) 1.14,2 1660m 19.07.2013 Sørlandets Travpark
Varmblods u.f. h/v auto Prince De Montfort (FR) 1.10,9 1609m 13.05.2012 Bjerke Travbane
Varmblods hp volte Creek's Tamina 1.15,3 1700m 23.03.2009 Leangen Travbane
Varmblods hp auto Wictoria Laylock 1.11,7 1609m 29.07.2011 Biri Travbane
Varmblods u.f. hp volte Lobella B.B. (S) 1.14,6 1660m 22.10.2012 Leangen Travbane
Varmblods u.f. hp auto Delmerica (DE) 1.12,4 1609m 09.09.2012 Bjerke Travbane
Kaldblods h/v volte Tangen Scott 1.22,8 1660m 13.07.2013 Jarlsberg Travbane
Kaldblods h/v auto Zevs 1.22,8 1609m 01.07.2013 Jarlsberg Travbane
Kaldblods hp volte Briskebyrappa 1.23,3 1620m 30.07.2011 Biri Travbane
 Kaldblods hp auto   Briskebyrappa 1.24,7  1609m 07.09.2011  Bjerke Travbane

 

*   Rekordene fra 2008 og tidligere er hentet fra DNT's sportssystem og vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i statistikken.
** Rekordene er oppdatert 31.07.2013


 

§ 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest

Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest på norsk totalisatorbane.
Rekord for kaldblod kan kun settes i rene kaldblodsløp. Ved auto/linjestart noteres norsk rekord kun hvis den oppnådde kilometertid er bedre enn den tilsvarende rekord notert ved voltestart.
[...]
For at oppnådd kilometertid skal kunne godkjennes som norsk rekord, må kilometertiden være foretatt med elektronisk tidsmåling, samt at de til enhver tid fastsatte krav for den aktuelle kategori må være oppfylt. Det er ikke krav om dopingprøve. Ved positiv dopingprøve godkjennes ikke rekorden.
Norsk rekord skal godkjennes av DNT før den får gyldighet.

NB! Rekordene i monté er ikke gjeldende Norgesrekorder da DNT ikke skiller mellom monté- og sulkyløp ved notering av rekorder.