Skip to main content

Fysiske tester for montéryttere

DNT har publisert et skriv ang. fysiske tester for montéryttere som skal startes i år.

www.travsport.no : Fysiske tester for montéryttere