Skip to main content

Om travritt.no

Travritt.no er et nettsted for og om montesporten i Norge hvor driften er basert på frivillighet og dugnad fra engasjerte personer innen sporten.
Vi ønsker å sette fokus på montesporten og dens utøvere; ryttere, hester og eiere, samt være med på å utvikle og forbedre sporten.
 


Travritt.no er registrert i Brønnøysundsregisteret som en frittstående, ideell organisasjon med organisajonsnummer 993 438 588.
Daglig leder er Julie Kjærmann-Jensen.
 

Styret i travritt.no

 Verv Navn Epost   valgt for periode 
Leder Julie Kjærmann-Jensen julie.kjensen@travritt.no    til første årsmøte
Styremedlem Elisabeth Jensen elisabeth.jensen@travritt.no    til første årsmøte
Styremedlem Martha Lindstad martha.lindstad@travritt.no    til første årsmøte